РЕГЛАМЕНТ проведення XXI особистого чемпіонату України зі складання шахових композицій та проведення відбору задач та етюдів до Альбому України з шахової композиції за 2013 - 2015 роки

РЕГЛАМЕНТ проведення XXI особистого чемпіонату України зі складання шахових композицій та проведення відбору задач та етюдів до Альбому України з шахової композиції за 2013 - 2015 роки

1. Цілі та завдання
Змагання проводяться з метою:
- подальшого розвитку шахової композиції і її популяризації в державі;
- виявлення найсильніших спортсменів;
- підвищення спортивної кваліфікації спортсменів з шахової композиції;
- ознайомлення шахової громадськості України з досягненнями вітчизняних композиторів;
- формування збірної команди України для участі у чемпіонаті світу зі складання шахових композицій.

2. Строки і місце проведення змагань
Особистий чемпіонат України зі складання шахових композицій та відбір задач та етюдів до Альбому України з шахової композиції за 2013 - 2015 роки проводяться заочно протягом 2017 року.

3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється департаментом фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України (далі - Міністерство) та Федерацією шахів України (далі - ФШУ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення особистого чемпіонату України зі складання шахових композицій покладається на головну суддівську колегію, затверджену Міністерством за поданням ФШУ.

4. Учасники змагань, вимоги до них та умови проведення змагань
До участі в особистому чемпіонаті та відборі композицій до Альбому України 2013-2015 запрошуються всі українські шахові композитори, твори яких були надруковані у період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р.
Індивідуальні твори беруть участь в XXI особистому чемпіонаті України зі складання шахових композицій та відборі до Альбому України з шахової композиції за 2013 – 2015 роки. Твори, складені у співавторстві – тільки у відборі до Альбому України з шахової композиції за 2013 – 2015 роки.
Кращі твори як індивідуальні, так і складені у співавторстві з будь-яким композитором світу, надруковані в зазначений період та оформлені на діаграмах та повним розв’язком у форматі “doc” або “pdf” надсилаються авторами на електронну адресу директора відповідного розділу. Можливе надсилання і звичайною поштою, на аркушах паперу формату А5 (21х14,8 см) з діаграмами та повним розв’язком в одному примірнику. Композиції, оформлення яких не вiдповiдає зазначеним вимогам, не включаються до змагання.
XXI особистий чемпіонат України проводиться у восьми розділах, одночасно з відбором кращих шахових композицій до Альбому України 2013-2015:
Двоходівки – директор розділу – Микола Чернявський (вул. Чукаріна, 24, кв. 12, Львів-70, Україна, 79070; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Karol Mlynka (Словаччина), Михаил Храмцевич (Білорусь)
Триходівки – директор розділу – Василь Крижанівський (вул. Павлова, 7, Червона Слобода, Черкаська область, Україна, 19604; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Zoltán Labai (Словаччина), Валерий Шавырин (Росія)
Багатоходівки – директор розділу – Юрій Гордіан (а/с 66, Одеса-26, Україна, 65026; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Валерий Кириллов (Росія), Григорий Попов (Росія)
Етюди – директор розділу – Владислав Тарасюк (1-й м-рн, 48, кв. 22, Первомайський, Харківська обл., Україна, 64102; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Michal Hlinka (Словаччина), Luis Gonsales (Іспанія)
Кооперативні мати – директор розділу – Олександр Дашковський (бул. Шевченко, 396/29, кв.8, Черкаси, Україна, 18005; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Emil Klemanič (Словаччина), Алексей Ивунин (Росія)
Зворотні мати – директор розділу – Іван Сорока (вул. Кошиця, 4, кв. 141, Львів, Україна, 79058; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Александр Михолап (Білорусь), Валерий Кириллов (Росія)
Казкові шахи – директор розділу – Анатолій Караманіц (пр. Героїв, 32, кв. 72, Дніпропетровськ, Україна, 49106; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Александр Булавка (Білорусь), Георгий Евсеев (Росія)
Ретрокомпозиції – директор розділу – Володимир Погорєлов (вул. Петровського, 29 Б, кв. 218, с. Щербані, Полтавська обл., Україна, 36008; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Дмитрий Байбиков (Ізраїль), Jeff Coakley (Канада)
Суддя-організатор чемпіонату та директор Альбому України 2013-2015 –Василь Дячук (вул. Млинська, 1, 89600 Мукачево, Закарпатська обл., Україна; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Шахові композитори, що надіслали свої композиції у вiдповiдностi з вимогами чинного Положення стають учасниками особистого чемпіонату зі складання шахових композицій та їхні твори беруть участь у відборі до Альбому України 2013-15. При бажанні приймати участь тільки у чемпіонаті України або тільки у відборі робіт до Альбому України учасники повинні повідомити про це директора відповідного розділу при надсиланні композицій.
Кількість надісланих творів від кожного учасника не обмежується.
Допускаються до участі в чемпіонаті та відборі до Альбому виправлені композиції та переробки раніше опублікованих робіт при умові якщо нова публікація була протягом 2013-2015 років, а перероблена задача не брала участi в жодному з попереднiх чемпiонатiв України. Допускаються також виправлені композиції та переробки опублікованих робіт за 2013-2015 роки.
Кожний суддя оцінює усі композиції вiдповiдного роздiлу за бальною системою від мінімальної оцiнки 0 балiв до максимальної – 4 бали, з градацією в 0,5 бала. Оцінку «0» отримують композиції, які дефектні, мають повних попередників, або опубліковані до 2013 чи після 2015 року. У таких випадках суддя обов’язково пояснює своє рішення.
Прохідна сума балів для потрапляння до Альбому України за результатами оцінок двох суддів складає 5,0 балів. Якщо суддя є співавтором композиції, то її оцінку проводить директор розділу. У разі колективного авторства судді і директора розділу оцінку композиції проводить суддя-організатор чемпіонату. При виникненні надзвичайних обставин можливе залучення резервного судді – Марандюка Михайла Назаровича.
Заради пiдвищення творчого рiвня Альбому України можливе зниження або підвищення прохідної суми балiв у тому чи iншому роздiлi (не бiльше нiж на 0,5 бала). При виникненні такої необхідності це рішення приймають колегіально: директор відповідного розділу, директор Альбому та голова комісії з шахової композиції.
Композиції, що зайняли 1-3 місця в окремих розділах командних чемпіонатів України і надіслані їх авторами, автоматично включаються до Альбому України в незалежності від отриманої оцінки у суддів.
Виконання за результатами відбору до Альбому України встановлених кваліфікаційних норм є підставою для присвоєння відповідних спортивних звань.

5. Регламент змагань
01.07.2017р. – останній строк надсилання композицій вiд учасникiв директорам роздiлiв (за датою вiдправлення електронної пошти, або за поштовим штемпелем звичайної пошти).
15.07.2017р. – директори розділів надсилають усі отримані композиції, що вiдповiдають вимогам пункту 4 чинного Положення, відповідним суддям.
01.11.2017р. – судді оцінюють твори у вiдповiдностi з пунктом 5 чинного Положення та результати надсилають одночасно директорові розділу та судді-організатору.
15.11.2017р. – директор розділу надсилає відомість оцінок разом з електронним варіантом усіх композицій судді-організатору чемпіонату.
Попередні підсумки чемпіонату публікуються на сайті Валерія Копила: http://www.chess-kopyl.com.ua/. Зауваження приймаються протягом одного місяця з дня публікації на сайтi.
Остаточні підсумки чемпіонату публікуються в журналі «Проблеміст України».
Видання Альбому України 2013-2015 років з остаточними підсумками чемпіонату у 2018 році.

6. Визначення переможців
Визначення переможців особистого чемпіонату проводиться директорами відповідних розділів разом з суддею-організатором чемпіонату, які підводять остаточні підсумки чемпіонату.
В кожному розділі до заліку учасникам іде сума балів по 4 кращих творах, що були надіслані авторами особисто і які у двох суддів отримали найвищу кількість балів. При виявленні за попереднiми пiдсумками чемпiонату композицій: дефектних, що мають повних попередників, або опублікованих до 2013 чи після 2015 року, вони вилучаються з присудження і замінюються наступними кращими творами з посилки відповідних учасників.
При однаковій сумі балів 4 залікових робіт у розділі вище місце отримує учасник, в якого вища оцінка кращої задачі, якщо і цей показник однаковий, то береться до уваги наступна краща композиція і т.д. з посилки кожного з цих учасників. При всіх однакових показниках зазначені учасники поділяють отримані місця.

7. Нагородження переможців
Учасники, що посіли 1–3 місця в особистому чемпіонаті у кожному з розділів, нагороджуються медалями та дипломами Міністерства відповідних ступенів.

8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік.

Новини

Тема Новотного

На каналі «Шахова композиція для всіх. Просто і цікаво» -   https://www.youtube.com/channel/UCf6FjPegn1FNRsXPgjTelhQ?view_as=subscriber   розміщений 21 ролик  "Тема  Новотного"

Світова антологія шахопоезії

Тайлори: родинна шахопоема творилася… 130 років!

The Tylors: A Family Chess Poem Created in … 130 Years!

Альбом ФІДЕ 2013-2015

З’явився у продажу останній випуск Альбома ФІДЕ 2013-2015 роки. Бажаючі придбати звертайтесь до Копил Валерія. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  +380933917286

62ий Всесвітній Конгресс Шахової Композиції (WCCC) та 43ій Всесвітній Чемпіонат з Розв'язування Шахових Задач (WCSC)

Запрошення

Invitation

ДО УВАГИ ШАХОВИХ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Для офіційної участі в особистому чемпіонаті світу зі складання шахових композицій (WCCI) просимо до 20 січня 2019 року надіслати заявки Голові КШК ФШУ Копилу В.В. на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Валерій Копил

kopylvv2

Валерій Копил - Голова Комісії з шахової композиції Федерації шахів України, міжнародний майстер з шахів (розв'язування композицій), міжнародний майстер з шахів (складання композицій).

Проблеміст України

Альбом України 2016-2018

Альбом України 2016-2018
(попередні підсумки)

Розділи композиції

Надійшло

Відібрано, %

Двоходівки

478

173

36,2

Триходівки

172

65

37,8

Багатоходівки

124

47

37,9

Етюди

119

45

37,8

Кооперативні мати

895

255

28,5

Зворотні мати

414

118

28,5

Казкові шахи

122

68

55,7

Ретроаналіз

75

19

25,3

Всього

2399

790

32,9

 

 

 #2  #3  #n  S#  H#  Studies  Fairies  Retro 

 

Підсумки конкурсів ПУ 2019

#3  #N

Проблеміст України, №4(62), жовтень – грудень 2019

№4(62)

Остаточні підсумки ЮК ВИТАЛИЙ ШЕВЧЕНКО – 80

Остаточні підсумки

№2(60) 2019

Оригінали